Naszą misją jest podnoszenie wiedzy technicznej, jakości wyrobów i bezpieczeństwa pracy w sektorze spawalnictwa.

Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej i dobrej znajomości norm oraz przepisów branżowych wskazujemy kierunek rozwoju i pomagamy osiągnąć sukces.

Celem Projektu jest pokonywanie barier w rozwoju spółki HMS i poprawa jej konkurencyjności na rynku krajowym i eksporcie poprzez nowe usługi badawczo pomiarowe w ramach umowy RPPM 02_02_01-22-0268_16_00 planowanym efektem jest zwiększenie portfela usług przez co oferta firmy staję się bardziej kompleksowa.
Wartość projektu: 904.228,53 PLN
Wkład funduszy europejskich: 404.329,83 PLN