Audyty wytwórców i podwykonawców

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy audyty zakładów produkcyjnych. Pomagamy również w doborze i wyszukiwaniu nowych poddostawców. Działania te mają na celu weryfikację:

  • kwalifikacji zakładu i personelu w oparciu o wymagane standardy,
  • infrastruktury i wyposażenia zakładu pod kątem wymagań klienta,
  • poziomu uzyskiwanej jakości wyrobów,
  • możliwości produkcyjnych.

Profesjonalna wiedza naszych audytorów pozwala na uzyskanie pełnego obrazu możliwości dostawcy pod kątem planowanych zamówień.

Nasi audytorzy wykonują profesjonalne audyty pod kątem prawidłowości działania wewnętrznych systemów jakości w zakładach, jak i typowo pod kątem możliwości produkcyjnych z zakresu spawalnictwa, antykorozji, montażu oraz obróbki.

Przeprowadzamy audyty wstępne mające na celu diagnozę stanu firmy przed wdrożeniem wybranego systemu. Audytorzy systemowi naszej organizacji posiadają certyfikaty audytorów wiodących.

Tworzymy, weryfikujemy oraz aktualizujemy procedury, formularze i zapisy systemowe, tak, aby system osiągnął optymalne efekty.