Badanie odkształceń i deformacji

Deformacje konstrukcji i odkształcenia terenu są procesami niszczącymi występującymi pod dwiema postaciami – naturalnej związanej z samoczynnymi procesami natury lub sztucznej wywołanej zazwyczaj poprzez ingerencję człowieka. Czynniki te mogą powodować poważne uszkodzenia i zniszczenia w infrastrukturze podziemnej
i naziemnej.

Przy pomocy technologii skanowania laserowego 3D dajemy możliwość pomiarów deformacji powierzchni zewnętrznych terenów, obiektów i konstrukcji – dzięki przeprowadzanym systematycznie pomiarom badamy także prędkość powstawania rejestrowanych zniszczeń.

Dzięki naszym urządzeniom pomiarowym skoordynowanym ze specjalistycznym oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym dajemy widoczny obraz nieregularności kształtów i odkształceń powierzchni terenu lub obiektów infrastrukturalnych.

W zależności od życzenia Klienta potrafimy zarejestrować odkształcenia terenu, obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej, obiektów kolejowych takich jak tory, podtorza, urządzenia trakcji elektrycznej.

Za pomocą specjalistycznego oprogramowania jesteśmy w stanie przygotować profesjonalna analizę zawierającą m. in. informacje dotyczące wielkości odkształceń i odchyleń od zakładanej normy lub specyfikacji technicznej.