Chmura punktów

Chmura punktów jest podstawowym produktem odwzorowującym geometrię skanowanych obiektów. Dzięki użytym w skanerze laserowym 3D sensorom i czujnikom GPS dostarczamy produkt w globalnym układzie współrzędnych lub na życzenie Klienta przetransformujemy go w dowolny lokalny układ odniesienia.

Chmura punktów jako produkt końcowy jest niezbędna do procesów głębszej analizy projektowej. Może być wykorzystywana m.in. :

Chmura punktów
  • do monitorowania i udokumentowania postępu prac budowlanych
  • do sprawdzania dokładności i czasu wykonania prac podwykonawców prowadzących prace budowlane
  • do wykrywania kolizji
  • do tworzenia dokumentacji 2D (rysunki techniczne)
  • do tworzenie modeli 3D
  • do tzw. procesów inżynierii odwrotnej
  • do inwentaryzacji pomieszczeń domów, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych
  • do wizualizacji projektowych
  • do specjalistycznych pomiarów
  • do analizy odkształceń i zniszczeń

Jakość chmury punktów i ilość pojedynczych skanów jest pochodną późniejszych czynności i celów obróbki jakim będzie ona poddawana. Chmurę punktów jako produkt końcowy dostarczamy w wygodnych dla Państwa formatach w zależności od oprogramowania specjalistycznego na jakim Państwo pracujecie.

Data Format | Typ chmury/Rodzaj oprogramowania
*.ptx | Leica Point Cloud
*.asc, *.txt, *.pt, *.pts, | ASCII
*.xyz.asc | XYZ ad ASCII Point Cloud
*.pdf | 3D-PDF incl. Point Cloud
*.ptg | Leica binarye.57 | ASTM E57
* iv | Open Inventor
* .vrlm,.wrl, | VRLM
* .jpg,.png,*.bmp | Image
*.jpw, | JPEG WoldFile
*.tiff, | Image
*.dxf | Audodesk
*.rcs, *.rcp | Autodesk Recap Point Cloud
*.las | ASPRS
*.osf | Open Source Binary