Inspekcje i nadzory spawalnicze

Inspekcje i nadzór spawalniczy – wykonywane są przez doświadczonych inżynierów materiałowych oraz inspektorów spawalników z uprawnieniami IWE / IWI. Przeprowadzamy weryfikacje i walidacje istniejącej dokumentacji spawalniczej, konsultacje i przygotowanie nowej dokumentacji spawalniczej (WPS / WPQR / WQT), weryfikacje poprawności procesu spawalniczego od przygotowania materiałów podstawowych do spawania, poprzez sam proces spawania, aż po dokumentację finalną i wymagane badania niszczące (DT) oraz nieniszczące (NDT).