Inspekcje malarskie

Inspekcje procesów pokryć malarskich dotyczą wszystkich aspektów prac malarskich: pomiarów przygotowania powierzchni, aplikacji, finalnej kontroli. Każdy z etapów kończy się raportowaniem.

Inspekcje i kontrola procesu malarskiego

Jedną z metod zabezpieczania konstrukcji przed korozją są ochronne powłoki malarskie. Aby spełniały swoje założenia muszą zostać odpowiednio dobrane do warunków atmosferycznych. Na jakość wyrobu finalnego wpływa każdy etap produkcyjny oraz umiejętności i kompetencje personelu. Aby uniknąć błędów w przygotowaniu powierzchni, jak i podczas aplikacji zaleca się nadzór wykwalifikowanego inspektora.

inspekcje malarskie

Oferujemy państwu inspekcje malarskie w zakładach dostawców, finalne bądź inspekcje w procesie malowania, a także reprezentowanie Klientów w trakcie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem naszej fachowej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem. Inspekcje przeprowadzamy z udziałem certyfikowanych inspektorów, zarówno w warunkach polowych, jak i laboratoryjnych, na elementach przeznaczonych zarówno do przemysłu morskiego jak i lądowego w oparciu o najważniejsze międzynarodowe standardy (NORSOK M-501, ISO, ASME, ASTM, NACE, SSPC, AWS, API)

Inspekcje malarskie przeprowadzane przez naszych inspektorów obejmują każdy etap:

  • przygotowanie powierzchni w tym ocena czystości, chropowatości, zasolenia, zapylenia, przygotowanie spoin i krawędzi
  • kontrola podczas aplikacji powłok malarskich: warunki atmosferyczne, pot-life farb, wyprawki, proporcje mieszania, temperatura farby, grubość mokrej powłoki
  • odbiór końcowy:

Metody nieniszczące: ocena wizualna, pomiar: grubości suchej powłoki, koloru oraz połysku

Metody niszczące: szczelność powłoki, twardość oraz przyczepności (metodą x-cut/cross-cut/pull-off)

Jesteśmy w posiadaniu certyfikowanego sprzętu do pomiarów wszystkich istotnych elementów procesu malarskiego.

Przeprowadzamy też kontrolę systemów malarskich proszkowych oraz procesów galwanizacji natryskowej bądź zanurzeniowej.

Inspekcje kończą się profesjonalnym i szczegółowym raportem uzależnionym od zapotrzebowania klienta.