Inwentaryzacja obiektów 3D

Inwentaryzacja obiektów 3D to nowoczesny rodzaj pomiarów. Rozwiązanie to oferuje pełen obraz kształtu i rozmiaru zeskanowanego obiektu. Efektem wykonanych procesów metrologicznych jest chmura punktów dodatkowo podparta zdjęciami wysokiej jakości wykonanych w technologii HDR i obrazów panoramicznych skanowanego obiektu.

Uzyskana chmura może zostać poddana specjalistycznej obróbce przy pomocy której generowane są modele 3D, a w dalszej kolejności może być stworzona dokumentacja 2D. Atutem pomiarów i inwentaryzacji obiektów budowlanych i przemysłowych przy użyciu techniki skanowania laserowego 3D jest możliwość odczytywania wszelakich wymiarów niemalże bezpośrednio po zakończeniu procesu skanowania.

Inwentaryzacje 3D pozwala stworzyć aktualny obraz istniejącego obiektu. Realny obraz obiektu po wykonaniu inwentaryzacji niezbędny jest w przypadku profesjonalnego planowania prac remontowych, zmiany aranżacji wnętrz, wpasowania nowych obiektów w istniejące instalacje, wyliczania powierzchni użytkowych (poddawanych malowaniu, układaniu płytek itp.) lub pełnej archiwizacji obiektów zabytkowych.

Front robót metrologicznych w dużej mierze zależy od wymagań Inwestora, co wiąże się z czasem i ceną wykonania usługi. W skład pełnej inwentaryzacji mogą wchodzić takie czynności jak np.: opis techniczny, zwymiarowany budynek, rzuty kondygnacji, widok elewacji, dokumentacja fotograficzna). Zakres usługi inwentaryzacji 3D jest ustalany przed wykonaniem usługi i może być dowolnie modyfikowany na życzenie Klienta.