Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna jest odwróconym podejściem do tematu inżynierii tradycyjnej. Inżynierię tradycyjną cechuje standardowa droga przejścia od pomysłu stworzenia detalu, wykonania dokumentacji technicznej do stworzenia funkcjonalnego, końcowego produktu. W przypadku inżynierii odwrotnej mamy do czynienia z wykonaniem cyfrowego odwzorowania powierzchni rzeczywistego obiektu, gdzie produktem po procesie skanowania powierzchni jest tzw. chmura punktów. Po zeskanowaniu obiektu rzeczywistego i fachowej obróbce danych uzyskanych w postaci chmury punktów jesteśmy w stanie stworzyć realny model 3D obiektu a następnie sporządzić pełną dokumentację techniczną 2D.

Praktyczne zastosowanie inżynierii odwrotnej w przemyśle ma zastosowanie wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości zdobycia lub odzyskania wymaganej dokumentacji technicznej danego detalu lub zakupu niedostępnych na rynku podzespołów. Dzięki tej technologii mamy możliwość wykonania pomiarów dla skomplikowanych kształtów geometrycznych. Opcja ta jest stosowana wszędzie tam, gdzie dla konwencjonalnych urządzeń pomiarowych jest to zbyt trudne i czasochłonne a czasem nawet niewykonalne z uwagi na gabaryty obiektu przeznaczonego do pomiarów.

Proces inżynierii odwrotnej wprowadza dodatkowo korzyści w postaci przechowywania i archiwizowania danych cyfrowych CAD jako widocznych obiektów rzeczywistych, które mogą podlegać ciągłej aktualizacji np. w procesach produkcyjnych – formy, matryce i części składowe maszyn.