Laboratorium

Laboratorium świadczy usługi w zakresie badań stosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych. Współpraca między inspekcjami malarskimi i działem laboratoryjnym pozwala na kompleksową realizację przeprowadzanych nadzorów. Personel posiada wysokie kwalifikacje (FROSIO lvl. III) i doświadczenie, zarówno laboratoryjne, jak również inspekcyjne. Zaplecze sprzętowe umożliwia testowanie próbek w komorach solnych, klimatycznych, kondensacyjnych. Przeprowadzamy badania odporności korozyjnej, odporności na wilgotny okład, trwałości i właściwości stosowanych systemów malarskich, przyczepności, grubości, twardości, szczelności, odporności na zarysowania, barwy i połysku. Oceniamy powstałe zniszczenia korozyjne: zardzewienia, spęcherzenia, złuszczenia, spękania, skorodowanie w nacięciu, czy korozję nitkową . Testy realizowane są w laboratorium, jak również w terenie. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres realizowanych badań znajdziecie Państwo w sekcji LABORATORIUM BADAWCZE.

Dział laboratoryjny zajmuje się także kwalifikacją systemów malarskich (CPT), projektowaniem systemów antykorozyjnych oraz szczegółową problematyką z zakresu ochrony katodowej.

W przypadku wystąpienia niezgodności, bezpodstawnych reklamacji lub zachodzenia procesów korozyjnych nieznanego pochodzenia służymy pomocą w zakresie opracowywania opinii technicznych. Pozwolą one na weryfikację stanu zastałego, oznaczenie przyczyn korozji, jak również określą działania zapobiegawcze i naprawcze.