Laboratorium Badawcze

Laboratorium badań antykorozyjnych

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 1773 na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Realizujemy szereg usług związanych z przeprowadzaniem badań przede wszystkim w zakresie antykorozji.

OFERTA – BADANIA LABORATORYJNE
ZAKRES AKREDYTACJI – AB 1773

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

PRZEDMIOT BADAŃ/WYRÓB:

METODA:

NORMA:

Powłoki organiczne i nieorganiczne (farby, lakiery, tworzywa sztuczne, powłoki metalowe, tlenkowe) na podłożach ferromagnetycznych i nieferromagnetyczne

BADANIA W KOMORACH SOLNYCH, KOROZYJNYCH:

Badania odporności korozyjnej w sztucznych atmosferach:

Badania w neutralnej (obojętnej) mgle solnej – NSS

PN-EN ISO 9227:2017-06
ASTM B117-19

Badania w kwaśnej mgle solnej – AASS

PN-EN ISO 9227:2017-06

BADANIA KONDENSACYJNE:

Oznaczenie odporności na wilgoć:

Kondensacja
(ekspozycja w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wody)

PN-EN ISO 6270-2:2018-02

Test kataplazmy – odporność na wilgotny okład

PN-EN 13523-27:2017-05

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW MALARSKICH:

Laboratoryjne metody badań właściwości ochronnych systemów malarskich
Reżim badawczy 1:
• Kondensacja (jednostronna ekspozycja)
• Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 12944-6:2018-03

Badanie połysku

PN-EN ISO 2813:2014-11

Badanie barwy

PN-EN ISO 7724-2:2003
PN-EN ISO 7724-3:2003

Badanie grubości powłoki:
• Metoda indukcji magnetycznej
• Metoda prądów wirowych
• Metoda optyczna

PN-EN ISO 2808:2020-01
Metoda 7B.2, 7C, 6A
PN-EN ISO 1463:2006

Odporność powłok na zarysowania
• Metoda stałego obciążenia

PN-EN ISO 1518-1:2019-07

Badanie szczelności powłok (HOLIDAY TEST)
• Detektor wysokonapięciowy
• Detektor niskonapięciowy

PN-EN ISO 29601:2011

Badanie lepkości

PN-EN ISO 2431:2019-07

Badanie przyczepności powłok:

Metoda odrywowa (Pull-Off)

PN-EN ISO 4624:2016-05
Metoda B
PN-EN ISO 16276-1:2008

Metoda siatki nacięć (cross cut)

PN-EN ISO 2409:2021-03

Metoda nacięcia krzyżowego (X-cut) 

PN-EN ISO 16276-2:2008

Ocena zniszczeń powłoki:

Ocena zniszczeń korozyjnych:

PN-EN ISO 4628-1:2016-03

Spęcherzenia

PN-EN ISO 4628-2:2016-03

Zardzewienia

PN-EN ISO 4628-3:2016-03

Spękania

PN-EN ISO 4628-4:2016-03

Złuszczenia

PN-EN ISO 4628-5:2016-03

Korozja nitkowa 

PN-EN ISO 4628-10:2016-03

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przedstawiony zakres akredytacji. Obejmuje on datowane dokumenty normatywne z odpowiednim przedrostkiem PN-EN ISO / PN-EN. Wcześniej prezentowany zakres był niepoprawny, za co serdecznie przepraszamy.

Laboratorium realizuje również badania spoza zakresu akredytacji:

BADANIA LABORATORYJNE
POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI:

PRZEDMIOT BADAŃ/WYRÓB:

METODA:

NORMA:

Powłoki organiczne
(farby, lakiery, tworzywa sztuczne)
podłoża ferromagnetyczne / nieferromagnetyczne

Powłoki nieorganiczne
(metalowe, tlenkowe)
podłoża ferromagnetyczne / nieferromagnetyczne

BADANIA MECHANICZNE

Odporność na nagłe odkształcenie metodą spadającego ciężarka

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odporność na zginanie na sworzniu

PN-EN ISO 1519:2012

Badanie twardości metodą tłumienia wahadła
wahadło Königa

wahadło Persoza

PN-EN ISO 1522:2008

BADANIA W KOMORACH SOLNYCH, KOROZYJNYCH:

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach
Test CASS – badanie w kwaśnej mgle solnej przyśpieszane miedzią

PN-EN ISO 9227:2017-06

Ocena korozji wżerowej – anodowane aluminium

PN-EN ISO 8993:2018-12

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FARB

Oznaczenie gęstości 

PN-EN ISO 2811-1:2016-04

Oznaczenie zawartości substancji nielotnych

PN-EN ISO 3251:2019-07

Badanie schnięcia

PN-EN ISO 9117-3:2010
PN-EN ISO 9117-5:2012

Badanie twardości metodą ołówkową

PN-ISO 15184:2001

Cykliczne testy korozyjne

Analiza FTIR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów staramy się sprostać wymaganiom i realizować badania również spoza zamieszczonej oferty. Przed przystąpieniem do wprowadzenia nowych metod testowych nieobjętych dotychczasowym zakresem naszego laboratorium przeprowadzamy ocenę możliwości wykonania usługi, jej zakres, a także walidacje nowych metod. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.