Laboratorium Badawcze

Laboratorium badań antykorozyjnych

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 1773 na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Realizujemy szereg usług związanych z przeprowadzaniem badań przede wszystkim w zakresie antykorozji.

OFERTA – BADANIA LABORATORYJNE
ZAKRES AKREDYTACJI – AB 1773

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

PRZEDMIOT BADAŃ/WYRÓB:

METODA:

NORMA:

Powłoki organiczne i nieorganiczne (farby, lakiery, tworzywa sztuczne, powłoki metalowe, tlenkowe) na podłożach ferromagnetycznych i nieferromagnetyczne

BADANIA W KOMORACH SOLNYCH, KOROZYJNYCH:

Badania odporności korozyjnej w sztucznych atmosferach:

Badania w neutralnej (obojętnej) mgle solnej – NSS

PN-EN ISO 9227 4)
ASTM B117 4)

Badania w kwaśnej mgle solnej – AASS

PN-EN ISO 9227 4)

BADANIA KONDENSACYJNE:

Oznaczenie odporności na wilgoć:

Kondensacja
(ekspozycja w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wody)

PN-EN ISO 6270-2 4)

Test kataplazmy – odporność na wilgotny okład

PN-EN 13523-27 4)

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW MALARSKICH:

Laboratoryjne metody badań właściwości ochronnych systemów malarskich
Reżim badawczy 1:
• Kondensacja (jednostronna ekspozycja)
• Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 12944-6 4)

Badanie połysku

PN-EN ISO 2813 4)

Badanie barwy

PN-EN ISO 7724-2 4)
PN-EN ISO 7724-3 4)

Badanie grubości powłoki:
• Metoda indukcji magnetycznej
• Metoda prądów wirowych
• Metoda optyczna

PN-EN ISO 2808 4)
Metoda 7B.2, 7C, 6A
PN-EN ISO 1463 4)

Odporność powłok na zarysowania
• Metoda stałego obciążenia

PN-EN ISO 1518-1 4)

Badanie szczelności powłok (HOLIDAY TEST)
• Detektor wysokonapięciowy
• Detektor niskonapięciowy

PN-EN ISO 29601 4)

Badanie przyczepności powłok:

Metoda odrywowa (Pull-Off)

PN-EN ISO 4624 4)
Metoda B
PN-EN ISO 16276-1 4)

Metoda siatki nacięć (cross cut)

PN-EN ISO 2409 4)

Metoda nacięcia krzyżowego (X-cut) 

PN-EN ISO 16276-2 4)

Ocena zniszczeń korozyjnych/powłoki:

Ocena zniszczeń korozyjnych:

PN-EN ISO 4628-1 4)

Spęcherzenia

PN-EN ISO 4628-2 4)

Zardzewienia

PN-EN ISO 4628-3 4)

Spękania

PN-EN ISO 4628-4 4)

Złuszczenia

PN-EN ISO 4628-5 4)

Ocena stopnia skredowania metodą taśmy 

PN-EN ISO 4628-6:2012

Odwarstwienie i skorodowanie wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia

PN-EN ISO 4628-8:2013-05

Korozja nitkowa

PN-EN ISO 4628-10 4)

Ocena stopnia korozji wżerowej:
– metoda wzorców
– metoda siatkowa


PN-EN ISO 8993:2018-12
PN-EN ISO 8994:2019-02

Ocena próbek i wyrobów gotowych poddanych badaniom korozyjnym:
-wskaźnik ochrony
-wskaźnik wyglądu
-wskaźnik efektywności ochrony

PN-EN ISO 10289:2002

Farby, lakiery, surowce do
farb i lakierów

Pobieranie próbek

PN-EN ISO 15528:2021-03

Sprawdzenie próbek do badań – metoda wizualna:
jednorodność, klarowność, konsystencja, skożuszenie, rozwarstwienie, osad, zawartość zanieczyszczeń

PN-EN ISO 1513:2010

Badanie lepkości
Czas wypływu

PN-EN ISO 2431 4)

Oznaczanie gęstości
Metoda piknometryczna

PN-EN ISO 2811-1:2016-04

Badanie schnięcia:
– powierzchniowego (kuleczki szklane – Ballotini)
– zmodyfikowany test Bandowa-Wolffa 

PN-EN ISO 9117-3:2010
PN-EN ISO 9117-5:2012

Oznaczenie zawartości substancji nielotnych

PN-EN ISO 3251:2019-07

Granice elastyczności:
4) Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego:

LISTA AKREDYTOWANYCH DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO

Laboratorium realizuje również badania spoza zakresu akredytacji:

BADANIA LABORATORYJNE
POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI:

PRZEDMIOT BADAŃ/WYRÓB:

METODA:

NORMA:

Powłoki organiczne
(farby, lakiery, tworzywa sztuczne)
podłoża ferromagnetyczne / nieferromagnetyczne

Powłoki nieorganiczne
(metalowe, tlenkowe)
podłoża ferromagnetyczne / nieferromagnetyczne

BADANIA MECHANICZNE

Odporność na nagłe odkształcenie metodą spadającego ciężarka

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odporność na zginanie na sworzniu

PN-EN ISO 1519:2012

Badanie twardości metodą tłumienia wahadła
wahadło Königa

wahadło Persoza

PN-EN ISO 1522:2008

BADANIA W KOMORACH SOLNYCH, KOROZYJNYCH:

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach
Test CASS – badanie w kwaśnej mgle solnej przyśpieszane miedzią

PN-EN ISO 9227:2017-06

Badanie twardości metodą ołówkową

PN-ISO 15184:2001

Cykliczne testy korozyjne

Analiza FTIR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów staramy się sprostać wymaganiom i realizować badania również spoza zamieszczonej
oferty. Przed przystąpieniem do wprowadzenia nowych metod testowych nieobjętych dotychczasowym zakresem naszego laboratorium
przeprowadzamy ocenę możliwości wykonania usługi, jej zakres, a także walidacje nowych metod. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.