Ochrona katodowa

Nasza firma zajmuje się również problematyką z zakresu ochrony katodowej, oferujemy:

  • Projektowanie systemów ochrony katodowej.
  • Nadzorowanie wykonania i wykonawstwo pod nadzorem personelu certyfikowanego zgodnie z EN 15 257.
  • Pomiary skuteczności ochrony przez certyfikowany personel poziomu 2.
ochrona katodowa