Opinie techniczne

Wykonujemy kompleksową i profesjonalną analizę stanu pokrycia antykorozyjnego na konstrukcjach zgodnie z zaleceniami normy ISO 4628, obrazujące faktyczny stan zabezpieczenia malarskiego. Opinia techniczna kończy się szczegółowym raportem, który jest pomocny w trakcie planowania i projektowania prac malarskich oraz wycen wykonania robót.

W zakres ekspertyzy może wchodzić:

opinie techniczne
 • Ocena stopnia spęcherzenia.
 • Ocena stopnia zardzewienia
 • Ocena stopnia spękania.
 • Ocena stopnia złuszczenia.
 • Ocena stopnia kredowania.
 • Ocena stopnia odwarstwienia.
 • Ocena stopnia korozji nitkowej.

Wykonujemy również opinie techniczne dotyczące zniszczeń korozyjnych, analizę przyczyn występowania oraz sposobów ich zapobiegania. Opinie techniczne dotyczące metali i stopów poparte są badaniami wytrzymałościowymi wykonanymi przez zaprzyjaźnione akredytowane laboratorium wytrzymałościowe.

Specjalizujemy się w ocenie:

opinie techniczne
 • Korozja ogólna
 • Korozja szczelinowa
 • Korozja międzykrystaliczna
 • Korozją zmęczeniowa
 • Korozja naprężeniowa
 • Erozja-korozja
 • Korozja mikrobiologiczna
 • Korozja wżerowa
 • Korozja selektywna
 • Korozja bimetaliczna
 • Korozja lokalna
 • Wpływ otaczającego środowiska na procesy korozyjne