Pomiary elektryczne

Przeprowadzamy pomiary elektryczne mające na celu weryfikację urządzeń pod kątem spełniania założonej ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary rezystancji izolacji należy wykonywać zgodnie z zaleceniami ustawodawcy przez doświadczone i wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami SEP.

pomiary elektryczne

Wykonujemy również pomiary elektryczne budynków mieszkalnych i użytkowych. Wykonywanie pomiarów elektrycznych konieczne jest zarówno w przypadku nowo wybudowanych instalacji, po czynnościach naprawczych lub różnego rodzaju rozbudowie zanim zostanie ona oddana do użytku.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników minimum co 5 lat, obowiązkowe jest wykonanie pomiarów okresowych.

Obowiązkiem stawianym przed właścicielem lub osobą zarządzającą budynkiem jest dopilnowanie cyklicznych badań. Wymagania te są uregulowane w ustawie Prawa Budowlanego. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować awariami sieci elektrycznej, a w ich następstwie nieodwracalnymi uszkodzeniami instalacji. W najgorszym przypadku nawet pożarem.

Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia SEP.

Z przeprowadzanych pomiarów wystawiamy protokoły niezbędne do bezpiecznej i zgodnej z przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz budynków i obiektów przemysłowych.