Pomiary produkcyjne

Przy pomocy usługi skanowania laserowego 3D mamy możliwość wykonania wszelakich pomiarów – bardzo szybko możemy uzyskać wyniki pomiarów odległość na płaszczyźnie 2D jak i na modelu 3D. Wszystkie pomiary są możliwe do odczytania w dowolnym momencie na podstawie stworzonej podczas procesu skanowania laserowego 3D chmury punktów.

Poprawne przeprowadzenie kontroli badanego detalu wymaga następujących warunków:

  • Posiadanie modelu przestrzennego detalu lub obiektu podlegającego pomiarowi kontrolnemu – model 3D w popularnych formatach CAD,
  • Wykonanie skanu powierzchni zewnętrznych badanego elementu lub obiektu – stworzenie chmury punktów,
  • Przeprowadzenie inspekcji pomiarowej bazujące na porównaniu rzeczywistej chmury punktów z modelem 3D,
  • Analiza danych końcowych pozwalająca wskazać poziom odchyleń obiektu rzeczywistego względem modelu 3D – Klient otrzymuje od nas nałożoną chmurę punktów na stworzony wcześniej model a wyniki pomiarów dostępne są w postaci kolorystycznej mapy odchyłek.
Pomiary produkcyjne

Na życzenie Klienta wykonamy:

  • pomiary newralgicznych punktów charakterystycznych dla mierzonego obiektu,
  • pomiary tolerancji kształtu (płaskości, prostoliniowości, okrągłości obiektu),
  • wykonamy widoki i przekroje (w formie szkicu, przygotowanie do stworzenia rysunku technicznego 2D).