Projektowanie systemów antykorozyjnych

Dobór systemu malarskiego

Masz problem z dobraniem odpowiedniego system malarskiego? Oferujemy pomoc w zakresie doboru optymalnego systemu w zależności od stopnia korozyjności środowiska, rodzaju podłoża (stal, beton), przewidywanej żywotności systemu oraz analizy dostarczonej dokumentacji. Systemy przygotowywane są w oparciu o międzynarodowe normy i standardy.

Nasza oferta zawiera dostarczenie gotowej i kompletnej specyfikacji bądź procedury, zawierającej wytyczne do aplikacji i kontroli systemu malarskiego. Dodatkową, nieobligatoryjną lecz zalecaną opcją do procedury jest fachowy nadzór inspektora FROSIO lvl. III podczas każdego etapu procesu malarskiego.

projektowanie systemów anrykorozyjnych