Projekty unijne

Fundusze Europejskie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

↓ Pobierz PDF
Fundusze UE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, PODDZIAŁANIE 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

↓ Pobierz PDF
Fundusze Europejskie

PROJEKT GRANTOWY „SPEKTRUM. POMORSKI SYSTEM USŁUG DORADCZYCH”

HMS sp. z o.o. sp. k. korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/274.

↓ Pobierz PDF
↓ Pobierz PDF