Przetargi

ROZSTRZYGNIĘTE

Projekt „µGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

HMS Sp. z o.o. realizuje projekt „uGranty B+R dla przedsiębiorców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z tym publikujemy zapytanie ofertowe na realizację prac badawczo-rozwojowych.

PKX2022 – Projekt i budowa innowacyjnej komory starzeniowej umożliwiającej odzysk energii elektrycznej ze światła emitowanego podczas przeprowadzanych badań, dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych

Rozstrzygnięcie postępowania:

Postępowanie zostało zakończone. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Selim Oleksowicz
ul. Piotra Skargi 8
55-080 Kąty Wrocławskie

Cena ofertowa:
Brutto: 243 540,00 zł
Netto: 198 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 148 500 zł netto

Dokumenty:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

Załącznik nr 3. Wzór umowy na przeprowadzenie prac B R,

Załącznik nr 4. Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 5. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji podobnych zamówień/ zamówień wraz z wykazem

Załącznik nr 6. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zaplecza technicznego, pozwalającego na budowę prototypu lub zagwarantowaniu posiadania kompetentnego podwykonawcy

Załącznik nr 7. Oświadczenie o posiadaniu zaplecza sprzętowego, pomiarowego – posiadanie urządzeń lub dostęp do nich (wraz z wykazem)

Załącznik nr 8. Oświadczenie, wykaz i dokumenty, kserokopie potwierdzające wykształcenie i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia

Załączniki do umowy na przeprowadzenie prac B+R (informacyjnie, niewiążące):

Załącznik nr 1. Zakres i wyniki realizacji Zlecenia

Załącznik nr 2. Harmonogram realizacji Zlecenia


URZĄDZENIE DO BADAŃ KOROZYJNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM (ROZSTRZYGNIĘTY)
Urządzenie do badań korozyjnych wraz z osprzętem (rozstrzygnięty)
Oświadczenie wykonawcaZał. 1 – Formularz ofertowyZał. 2 – Oświadczenie powiązaniaZał. 3 – Umowa sprzedażyZapytanie ofertowe
Urządzenie do badań korozyjnych wraz z osprzętem (rozstrzygnięty)
Oświadczenie wykonawcaZał. 1 – Formularz ofertowyZał. 2 – Oświadczenie powiązaniaZał. 3 – Umowa sprzedażyZapytanie ofertowe