Rodzaje spawania – przegląd najpopularniejszych technik łączenia metali

·

·

Spawanie jest podstawową metodą łączenia metali i ich stopów stosowaną na całym świecie. Rozróżniamy wiele różnych technik spawania, z których każda ma swoje zastosowanie w przemyśle, budownictwie i produkcji. Jakie są najpopularniejsze rodzaje spawania i na czym polegają? W tym artykule prezentujemy przegląd najważniejszych technik spawania, wyjaśniamy różnice między nimi i typowe zastosowania. Dowiesz się m.in. czym charakteryzuje się spawanie łukowe, gazowe, plazmowe i inne metody.

Spawanie gazowe

Spawanie gazowe, zwane też acetylenowo-tlenowym, wykorzystuje płomień powstający ze spalania mieszanki gazów: acetylenu i tlenu. Ciepło płomienia umożliwia stopienie brzegów łączonych elementów i utworzenie złącza.


Zalety

możliwość spawania różnych metali i ich stopów, łatwa kontrola procesu

Wady

ograniczona mobilność sprzętu, większe odkształcenia elementów

Zastosowania

rzemiosło, serwis, prace instalacyjne, spawanie rur miedzianych

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA) 

Spawanie MMA polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między topliwą elektrodą pokrytą otuliną a spawanym materiałem. Ciepło łuku powoduje stopienie elektrody i brzegów łączonych elementów.


Zalety

uniwersalność, możliwość pracy w terenie, niskie koszt

Wady

niska wydajność, duże ilości dymów spawalniczych i odprysków

Zastosowania

rzemiosło, budownictwo, naprawy i remonty, spawanie konstrukcji

Spawanie metodą MIG/MAG

MIG/MAG wykorzystuje łuk elektryczny między topliwą elektrodą w postaci drutu a spawanym materiałem. Proces odbywa się w osłonie gazów aktywnych lub obojętnych.


Zalety

wysoka wydajność, możliwość automatyzacji, dobre własności złącza

Wady

konieczność sprzętu specjalistycznego, ograniczona mobilność

Zastosowania

produkcja, przemysł stoczniowy i motoryzacyjny, prefabrykacja konstrukcji

Spawanie metodą TIG

Spawanie TIG wykorzystuje nietopliwą elektrodę wolframową do wytworzenia łuku w osłonie gazu obojętnego (najczęściej argonu). Jest to precyzyjna metoda spawania praktycznie wszystkich metali.


Zalety

wysoka jakość połączeń, możliwość regulacji parametrów, brak odprysków

Wady

trudna technika wymagająca wprawy, niższa wydajność

Zastosowania

produkcja, lotnictwo, przemysł chemiczny, precyzyjne prace spawalnicze

Spawanie plazmowe

Spawanie plazmowe wykorzystuje strumień plazmy (silnie nagrzanego gazu) do stopienia brzegów łączonych elementów. Umożliwia uzyskanie wysokich temperatur, nawet do 30 000 °C.


Zalety

możliwość cięcia i spawania, wysoka jakość i szybkość

Wady

konieczność zapewnienia ochrony przed promieniowaniem 

Zastosowania

cięcie i spawanie stali nierdzewnych i metali trudnotopliwych, przemysł lotniczy 

Spawanie laserowe

Spawanie laserowe wykorzystuje wiązkę silnie skoncentrowanego światła laserowego do stopienia brzegów łączonych elementów. Umożliwia precyzyjne połączenia o głębokim przetopie.


Zalety

bardzo wysoka jakość złączy, możliwość automatyzacji, brak deformacji 

Wady

konieczność specjalistycznego sprzętu, wysokie koszty

Zastosowania

przemysł lotniczy i motoryzacyjny, elektronika, medycyna, mikromechanika

Spawanie elektronowe

Spawanie elektronowe wykorzystuje wiązkę elektronów do stopienia łączonych brzegów w próżni. Umożliwia precyzyjne połączenia praktycznie bez odkształceń.


Zalety

: bardzo głęboki przetop, wysoka jakość, brak strefy wpływu ciepła 

Wady

: konieczność pracy w próżni, ograniczenie do materiałów przewodzących prąd

Zastosowania

przemysł kosmiczny, elektroniczny, lotniczy, łączenie metali reaktywnych

Serwis urządzeń spawalniczych 

Aby zapewnić optymalną jakość, wydajność i bezpieczeństwo procesów spawania, kluczowe jest dbanie o sprawność urządzeń spawalniczych. Firma HMS oferuje profesjonalny serwis oraz przeglądy spawarek różnych marek. Gwarantuje to niezawodność sprzętu spawalniczego.

Podsumowanie

Istnieje wiele rozmaitych technik spawania, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia. Wybór odpowiedniej metody zależy od łączonych materiałów, wymaganej jakości i warunków pracy. Nowoczesne urządzenia spawalnicze wymagają profesjonalnej obsługi serwisowej, którą zapewnia firma HMS.

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (NDT – Non-Destructive Testing) to zestaw technik, które pozwalają na ocenę stanu materiałów,…

Więcej ⭢

Antykorozja

Antykorozja to kluczowy aspekt w wielu gałęziach przemysłu, gdzie metale narażone są na niszczące działanie…

Więcej ⭢

Badania kondensacyjne

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów/konstrukcji/powłok.Weryfikacja odporności na…

Więcej ⭢

Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:…

Więcej ⭢

Inspekcje przemysłowe

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie: 1. Inspekcja pierwszej strony – (first…

Więcej ⭢