Spawanie aluminium i jego stopów – poradnik dla spawaczy

Spawanie aluminium i jego stopów stwarza szereg wyzwań, związanych głównie z dużą reaktywnością tego metalu. Wymaga ono zastosowania odpowiednich metod, materiałów oraz starannego przygotowania. Jak radzić sobie z trudnościami w spawaniu aluminium?

W tym poradniku omawiamy podstawowe zasady i wskazówki dotyczące spawania aluminium i jego stopów. Dowiesz się m.in. jak przygotować brzegi, dobrać parametry i unikać typowych problemów.

Dlaczego aluminium jest trudne do spawania?

Aluminium ma tendencję do tworzenia pasywacyjnej warstwy tlenków, co utrudnia proces spawania. Do problemów należy także:

 • Duża rozszerzalność cieplna powodująca odkształcenia.
 • Możliwość powstania pęcherzy gazowych i wtrąceń w spoinie.
 • Spadek wytrzymałości połączenia w strefie wpływu ciepła.
 • Trudność uzyskania pełnego przetopu przy niektórych stopach.

Dlatego kluczowe są odpowiednie przygotowanie i parametry spawania.

Jak przygotować krawędzie przed spawaniem aluminium?

Przygotowanie brzegów do spawania obejmuje:

 • Dokładne oczyszczenie mechaniczne lub z użyciem szczotek drucianych. 
 • Odtłuszczenie acetonową ściereczką tuż przed spawaniem.
 • Usunięcie widocznej warstwy utlenionej i zanieczyszczeń.
 • Zaokrąglenie krawędzi aby uniknąć pęknięć.
 • Wykonanie rowek pod spoinę metodą frezowania zamiast szlifowania.
 • Unikanie zarysowań powierzchni, które mogą prowadzić do pęknięć.

Jakie metody spawania aluminium są najlepsze?

Najczęściej do spawania aluminium stosuje się:

Spawanie metodą TIGzapewnia wysoką jakość spoin przy spawaniu wszystkich grubości i typów połączeń.
Spawanie metodą MIGdobrze nadaje się do łączenia cieńszych blach ze stopów aluminium serii 5000 i 6000.
Spawanie laserowepozwala uzyskać głęboki przetop w cienkich materiałach bez deformacji.

Można też zastosować spawanie plazmowe, gazowe (z dodatkiem wodoru) lub zgrzewanie tarciowe.

Jakie gazy osłonowe stosować przy spawaniu aluminium?

Najczęściej do spawania aluminium używa się:

 • Argon – uniwersalny, najtańszy gaz, szczególnie polecany przy spawaniu TIG.
 • Mieszanki Ar + He – zapewniają większą stabilność łuku i głębszy przetop.
 • Argon z dodatkiem azotu lub wodoru – poprawiają zwilżalność i chronią przed porowatością.

Wybór gazu zależy od stopu aluminium, metody spawania i wymaganej jakości spoiny. 

Jak dobrać prąd spawania aluminium?

Prąd spawania aluminium powinien być:

 • Niższy niż w przypadku stali ze względu na mniejszą oporność cieplną aluminium.
 • Dobrany do grubości materiału – im cieńszy materiał, tym niższy prąd.
 • Wystarczający do uzyskania odpowiedniego przetopu – zbyt mały prąd powoduje brak wtopienia.
 • Stabilny, bez zapiekania elektrody przez cały proces.

Typowe prądy przy spawaniu aluminium to 60-200 A dla MIG oraz 50-150 A dla TIG.

Jakich błędów należy unikać przy spawaniu?

Typowe wady przy spawaniu aluminium to:

 • Porowatość z powodu zawartości wodoru i tlenków.
 • Pęcherze gazów powstałe wskutek parowania magnezu.
 • Braki przetopu i nieciągłość spoiny przez zbyt mały prąd. 
 • Przepalenia jeśli prąd lub szybkość jest zbyt duża.
 • Skurcz i deformacja na skutek dużej rozszerzalności cieplnej aluminium.

Należy dobierać parametry tak, by ich unikać.

Podsumowanie

Spawanie aluminium wymaga wprawy i wiedzy. Kluczowe jest staranne przygotowanie złączy, odpowiedni dobór parametrów oraz stosowanie właściwych gazów osłonowych. Unikaj typowych błędów związanych z dużą reaktywnością tego metalu. Prawidłowe spawanie aluminium pozwala uzyskać połączenia o pełnych właściwościach materiału rodzimego.