Spawanie konstrukcji stalowych – wskazówki dla spawaczy

·

·

Spawanie jest podstawową metodą łączenia elementów stalowych konstrukcji inżynierskich i budowlanych. Jednak aby uzyskać trwałe i bezpieczne połączenia, projektanci i spawacze muszą stosować się do wymagań norm i zasad wiedzy technicznej. 

W tym poradniku omawiamy kluczowe czynniki, które należy uwzględnić przy spawaniu konstrukcji stalowych. Znajdziesz informacje m.in. na temat przygotowania elementów, doboru parametrów i typowych błędów.

Jakie normy obowiązują przy spawaniu konstrukcji?

Podstawowymi normami dotyczącymi wykonania konstrukcji spawanych są:

 • PN-EN ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
 • PN-EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
 • PN-EN ISO 14731 – Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność.
 • PN-EN 1011 – Wytyczne dotyczące spawania metali.

Należy je stosować łącznie, gdyż obejmują różne aspekty.

Jak przygotować elementy do spawania?

Przygotowanie elementów spawanych obejmuje:

 • Oczyszczenie powierzchni ze zgorzeliny, farby i innych zanieczyszczeń.
 • Spasowanie elementów z zachowaniem wymaganych szczelin.
 • Zamocowanie i unieruchomienie elementów w celu uniknięcia odkształceń. 
 • Przycięcie brzegów pod kątem umożliwiającym pełen dostęp.
 • Zachowanie wymaganej kolejności spawania elementów wielościennych.

Jakie metody spawania stosować?

Do spawania konstrukcji stalowych najczęściej stosuje się:

Spawanie metodą MIG/MAGZalecane przy spawaniu elementów o grubości od 3 do 20 mm. Pozwala uzyskać wymaganą jakość i wydajność.
Spawanie elektrodą otuloną (MMA)Uniwersalne, polecane przy spawaniu spoin montażowych i naprawczych.
Spawanie TIGStosuje się do elementów cienkościennych ze stali trudnospawalnych np. duplex
Spawanie łukiem krytymZapewnia ochronę strefy spawania, stosowane przy większych grubościach.

Jakie parametry spawania wybrać? 

Parametry spawania powinny zapewniać:

 1. Odpowiednią głębokość wtopienia umożliwiającą połączenie elementów na całym przekroju.
 2. Minimalną strefą wpływu ciepła aby uniknąć odkształceń i naprężeń.
 3. Prawidłowy kształt spoiny zapewniający wymaganą wytrzymałość.
 4. Powtarzalność i stabilność procesu spawania.

Należy dobierać parametry zgodnie z WPS (instrukcją technologiczną spawania).

Jakich błędów należy unikać?

Typowe błędy podczas spawania konstrukcji, które należy wyeliminować:

 • Nieprawidłowe przygotowanie brzegów elementów złączy.
 • Niedostateczne stabilizowanie i mocowanie prowadzące do odkształceń. 
 • Zła kolejność wykonywania spoin powodująca nadmierne naprężenia i pęknięcia.
 • Niewłaściwe parametry spawania skutkujące wadami złącza.
 • Zanieczyszczenie powierzchni zgorzeliną, farbą lub smarami.
 • Nieodpowiednia technika pracy prowadząca do wad w spoinie.
 • Brak pełnego wypełnienia rowka między ściegami i warstwami.

Jak kontrolować jakość spoin?

Aby zapewnić odpowiednią jakość połączeń należy wykonywać:

 1. Badania wizualne wszystkich spoin zgodnie z PN-EN ISO 17637.
 2. Badania powierzchniowe, np. penetracyjne, magnetyczno-proszkowe.
 3. Badania radiograficzne, szczególnie przy kluczowych połączeniach.
 4. Badania ultradźwiękowe.
 5. Badania metalograficzne spoin próbnych.
 6. Dodatkowe badania zgodnie z wymaganiami projektu lub normy wyrobu.

Podsumowanie

Spawanie konstrukcji stalowych wymaga doświadczenia, precyzji i przestrzegania wytycznych oraz norm. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie złączy, parametry spawania oraz unikanie typowych błędów. Prawidłowe wykonanie i kontrola połączeń gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji przez cały okres eksploatacji.

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (NDT – Non-Destructive Testing) to zestaw technik, które pozwalają na ocenę stanu materiałów,…

Więcej ⭢

Antykorozja

Antykorozja to kluczowy aspekt w wielu gałęziach przemysłu, gdzie metale narażone są na niszczące działanie…

Więcej ⭢

Badania kondensacyjne

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów/konstrukcji/powłok.Weryfikacja odporności na…

Więcej ⭢

Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:…

Więcej ⭢

Inspekcje przemysłowe

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie: 1. Inspekcja pierwszej strony – (first…

Więcej ⭢