Spawanie stali nierdzewnej – wymagania, metody i typowe błędy

Stal nierdzewna ze względu na swoje unikalne właściwości znalazła szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jednak jej spawanie nastręcza szereg trudności i wymaga specjalistycznej wiedzy. Jakie są optymalne metody spawania stali nierdzewnej? Na co zwrócić uwagę? Jak unikać typowych błędów?

W tym poradniku wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia dotyczące spawania stali kwasoodpornej i żaroodpornej. Znajdziesz informacje o metodach spawania, przygotowaniu brzegów, doborze parametrów oraz najczęstszych defektach.

Dlaczego spawanie stali nierdzewnej jest trudne?

Spawanie stali odpornej na korozję nastręcza wiele problemów ze względu na:

 • Skłonność do utleniania i tworzenia zgorzeliny – konieczna praca w osłonie gazu.
 • Wrażliwość na pękanie pod wpływem cieplnym. 
 • Trudność uzyskania pełnego przetopu przy grubych przekrojach.
 • Powstawanie strefy ubogiej w chrom, podatnej na korozję.
 • Tworzenie się struktur martenzytycznych.

Dlatego kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i precyzyjne wykonanie połączeń.

Jakich materiałów używać do spawania stali nierdzewnej? 

Do spawania stali kwasoodpornej stosuje się:

 • Druty lite odpowiedniego składu chemicznego, zbliżonego do materiału rodzimego.
 • Elektrody otulone ze stali nierdzewnej atestowane do danego typu stali. 
 • Gazy osłonowe: argon, argon + 2-5% CO2 (stal austenityczna) lub azot (dupleksy).
 • Specjalne topniki do spawania metodą TIG.

Dobór materiałów zależy od techniki spawania i składu chemicznego łączonych elementów. 

Jak przygotować brzegi przed spawaniem?

Przygotowanie złączy obejmuje: 

 • Cięcie tarczą lub plazmą zminimalizuje strefę wpływu ciepła.
 • Usunięcie zgorzeliny wzdłuż linii cięcia na szerokości min. 10 mm.
 • Szczelinę dostosować do grubości materiału i metody spawania. 
 • Unikać zanieczyszczenia powierzchni smarami, farbami, kurzem.

Jakie są optymalne metody spawania stali nierdzewnej?

Najlepsze efekty w spawaniu stali odpornej na korozję dają:

Spawanie TIGPozwala uzyskać połączenia najwyższej jakości przy zachowaniu właściwości stali nierdzewnej.
Spawanie metodą MIG/MAGZapewnia dobre wyniki przy zachowaniu wysokiej wydajności procesu.
Spawanie MMAJest uniwersalne, ale wymaga wprawy i odpowiedniego doboru parametrów.
Spawanie laserowe/plazmoweStosowane w przypadku wyjątkowo cienkich materiałów.

Na co zwrócić uwagę przy spawaniu stali nierdzewnej?

Aby uniknąć problemów, należy zadbać o:

 • Prawidłowy dobór metody i parametrów spawania.
 • Stosowanie odpowiednich, dedykowanych materiałów.
 • Dokładne oczyszczenie i przygotowanie brzegów.
 • Zachowanie higieny procesu i unikanie zanieczyszczeń.
 • Minimalizowanie liczby przerw w procesie spawania. 
 • Odpowiednie nagrzewanie wstępne przy grubych materiałach.
 • Prawidłową kolejność wykonywania ściegów i wypełniania rowka.

Jakich błędów należy unikać przy spawaniu?

Typowe defekty powstające podczas spawania stali odpornej na korozję to:

 • Pęknięcia zimne i gorące spowodowane naprężeniami.
 • Korozja wzdłuż spoiny z powodu tworzenia się strefy ubogiej w chrom.
 • Podtopienia przy grani powodujące pękanie.
 • Niedostateczny przetop prowadzący do braku ciągłości materiału.
 • Porowatość i wtrącenia tlenków przy złym oczyszczeniu materiału.
 • Zgorzelina i inne wtrącenia na powierzchni spoiny.

Podsumowanie

Spawanie stali odpornej na korozję wymaga specjalistycznej wiedzy i wprawy. Kluczowe jest przygotowanie brzegów, higiena procesu oraz prawidłowy dobór parametrów i materiałów. Unikaj typowych błędów i stosuj się do wytycznych aby uzyskać połączenia najwyższej jakości.