SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Nasza wieloletnia współpraca z Klientami przyczynia się do ciągłego rozwoju naszych usług, dostosowywania się do ich potrzeb. Dlatego staliśmy się również silnym partnerem w obszarze Systemów Zarządzania Jakością.

WDRAŻANIE SYSTEMÓW

WSPIERAMY ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Poprzez wdrażanie systemów zarządzania jakością, organizacje skutecznie podwyższają jakość produktów, usług. Poszerzają portfolio Klientów, stają się wiarygodnym partnerem do współpracy.

ISO 9001

Systemy Zarządzania Jakością

ISO 14001

Systemy Zarządzania Środowiskowego

ISO 45001

Systemy Zarządzania BHP

ISO 31001

Zarządzanie Ryzykiem

ISO 22301

Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)

ISO 3834

Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

EN 1090

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

EN 15085

Kolejnictwo – spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

DIN 2303

Spawanie Konstrukcji Stalowych

ISO/TS 29001

Wymagania dla organizacji dostarczających produkty i usługi dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazu ziemnego.

EN/AS 9100

Lotnictwo i kosmonautyka

SZKOLENIA

ROZWIJAMY KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

Szkolenia w zakresie systemów zarządzania jakością m.in: 9001, 14001, 45001, 31001, 3834, 1090, 15085.

Rozwijamy kompetencje pracowników poprzez realizację szkoleń dostosowanych do potrzeb Klientów.

AUDYT

SPRAWDZAMY WYMAGANIA, WSKAZUJEMY OBSZARY DO POPRAWY

Sprawdzamy, stopień spełnienia wymagań w organizacjach, wskazujemy obszary do poprawy, obszary do doskonalenia. Przeprowadzamy audyty u dostawców naszych Klientów.

KONSULTING

WSPIERAMY W UTRZYMYWANIU SYSTEMÓW

Oferujemy naszym Klientom wsparcie w zakresie utrzymania systemów zarządzania jako zewnętrzny dział zarządzania systemami jakości. W ramach usługi przeprowadzamy m.in. audyty wewnętrzne, zarządzamy niezgodnościami, zarządzamy dokumentacją systemową, podnosimy świadomość Pracowników w zakresie systemów, doskonalimy procesy. Zakres usługi jest dopasowywany do potrzeb naszych Klientów.