Szkolenia

SZKOLENIA SPAWACZE I OPERATORZY

Istnieje możliwość organizacji dedykowanych szkoleń spawaczy i operatorów spawalniczych zgodnie ze standardami obowiązującymi w kraju i za granicą (normy PN – EN ISO 9606, PN – EN ISO 14732, PN – EN ISO 17660, AWS D1.1) – szkolenia odbywają się w zewnętrznej jednostce szkoleniowej.

Firma przeprowadzająca szkolenia: https://www.psfi.pl/

Zobacz także: Certyfikacja personelu połączeń nierozłącznych

MONTERZY

Organizujemy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, między innymi:

 • obsługa palnika acetylenowo – tlenowego,
 • cięcie plazmowe,
 • cięcie/ prostowanie acetylenowo – tlenowe.

SZKOLENIA PERSONELU MALARSKIEGO

Oferujemy kompleksowe szkolenia personelu malarskiego przeprowadzane przez doświadczonych I certyfikowanych inspektorów malarskich (FROSIO). Szkolenia skierowane są zarówno do operatorów jak i personelu kontroli i zapewnienia jakości.
Program szkoleń jest dopasowany do potrzeb Klienta i odbywać się może bezpośrednio na miejscu produkcji.

Przykładowa tematyka szkolenia:

 • System certyfikacji oraz obowiązki inspektorów.
 • Korozja – pojęcia podstawowe.
 • Rodzaje korozji.
 • Ochrona katodowa.
 • Beton, pręty zbrojeniowe i ich korozja.
 • ISO 9001 – prace malarskie w świetle systemu zarządzania jakością.
 • Materiały i ich właściwości, dobór materiałów.
 • Warunki klimatyczne – kontrola i znaczenie.
 • Metody przygotowania powierzchni. Normy 8501, 8502, 8503.
 • Farby i zabezpieczenia antykorozyjne.
 • Aplikacja farb.
 • BHP przy pracach malarsko-śrutowniczych.
 • Specyfikacje i procedury malarskie.
 • Standard Norsok M-501.
 • Omówienie wymagań normy ISO 12944.
 • Wady powłok malarskich.
 • Norma ISO 4628.
 • Metalizowanie, cynkowanie.
 • Pasywna ochrona ogniowa.
 • Inne metody zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Zajęcia praktyczne i ćwiczenia.
 • Praktyczne i teoretyczne kursy aplikacji powłok typu PTFE (XYLAN, MOLYKOTE).