INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE

KOMPLEKSOWE WSPARCIE PROJEKTÓW

Nasze usługi obejmują nie tylko inspekcje, ale również niezależne audyty, opracowywanie procedur, badania laboratoryjne, opinie i ekspertyzy techniczne. Jesteśmy serwisem globalnym i możemy przeprowadzić inspekcje w każdym zakątku świata.

6898

PRZEPROWADZONYCH INSPEKCJI TECHNICZNYCH W 2023 ROKU

703

ŚREDNIA MIESIĘCZNA ILOŚĆ INSPEKCJI I NADZORÓW

41

KRAJÓW W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO INSPEKCJE U 1010 DOSTAWCÓW

310

INSPEKTORÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W POLSCE

417

INSPEKTORÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH NA CAŁYM ŚWIECIE

INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE

Specjalizujemy się w usługach inspekcyjnych, obejmujących inspekcje pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Realizujemy kompleksowe oceny zgodności produktów, dostarczając wsparcie wewnętrznym systemom jakości, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wymaganiami. 

INSPEKCJA
PIERWSZEJ STRONY

Inspekcje wewnątrz-zakładowe – ocena zgodności produktu przez osobę bądź organizację, która jest producentem (dostarczycielem) wyrobu. Inspekcje tego rodzaju są realnym wsparciem wewnętrznego systemu jakości.

INSPEKCJA
DRUGIEJ STRONY

Ocena zgodności produktu przeprowadzana na zlecenie Klienta w zakładzie dostawcy na bazie powierzonej dokumentacji i w oparciu o międzynarodowe standardy i wymagania.

INSPEKCJA
TRZECIEJ STRONY

Ocena zgodności produktu przeprowadzana jako strona niezależna podczas procesu produkcyjnego.

INSPEKCJE TECHNICZNE

Testy funkcyjne 
urządzeń (FAT)

Finalny odbiór 
przedwysyłkowy 

Monitoring i expediting procesów produkcyjnych

Inspekcje pakowania i oznakowania

Przeglądy 
dokumentacji finalnej

Audyty przeprowadzone przez certyfikowanych audytorów wiodących

NASI SPECJALIŚCI

Dysponujemy rozległą globalną siecią inspektorów i specjalistów z różnych dziedzin przemysłu, co umożliwia nam efektywne monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych na całym świecie.

Nasi doświadczeni inspektorzy, z wieloletnim stażem w branży, stanowią solidne wsparcie podczas oceny zgodności produktów z wymaganiami. Dzięki ich wiedzy z zakresu międzynarodowych norm i standardów, niezależne inspekcje minimalizują ryzyko błędów, redukują koszty napraw i reklamacji oraz gwarantują wysoką jakość wykonanych prac.

KWALIFIKACJE

NDT 
Level II & III

NACE / AMPP

FROSIO

CSWIP

IWE

IWI

INSPEKCJE I NADZORY SPAWALNICZE

Badania nieniszczące (NDT)

Przeprowadzamy kompleksowe inspekcje oraz badania nieniszczące (NDT) za pomocą doświadczonych i certyfikowanych operatorów, zgodnie z normą ISO 9712. Obejmują one weryfikację i walidację dokumentacji NDT, konsultacje i tworzenie nowej dokumentacji, nadzór nad personelem wykonującym badania NDT, a także organizację szkoleń teoretycznych i praktycznych dla personelu badającego.

Zapewniamy stałe nadzory inspektorów IWE/IWI nad procesem produkcyjnym. 

Inspekcje i badania wizualne (VT)

Inspekcje i badania penetracyjne (PT) 

Inspekcje i badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Inspekcje i badania prądami wirowymi (ET)

Inspekcje i badania radiograficzne (RT)

Inspekcje i badania ultradźwiękowe
UT, UT-PA, ToFD

INSPEKCJE MALARSKIE

Oferujemy kompleksowe inspekcje malarskie, obejmujące zakłady dostawców, finalne inspekcje podczas procesu malowania oraz reprezentację Klientów w trakcie produkcji. Przeprowadzane przez certyfikowanych inspektorów, nasze inspekcje obejmują zarówno warunki polowe, jak i laboratoryjne, zgodnie z międzynarodowymi standardami (NORSOK M-501, ISO, ASME, ASTM, NACE, SSPC, AWS, API). Wspieramy ochronę konstrukcji przed korozją, zapewniając skuteczne doboru ochronnych powłok malarskich.

1

Przygotowanie powierzchni w tym ocena czystości, chropowatości, zasolenia, zapylenia, przygotowanie spoin i krawędzi

2

Kontrola podczas aplikacji powłok malarskich: warunki atmosferyczne, pot-life farb, wyprawki, proporcje mieszania, temperatura farby, grubość mokrej powłoki

3

Odbiór końcowy obejmuje metody nieniszczące, takie jak ocena wizualna, pomiar grubości suchej powłoki, koloru i połysku, oraz metody niszczące, które sprawdzają szczelność, twardość i przyczepność powłoki za pomocą metod x-cut/cross-cut/pull-off

INSPEKCJE ELEKTRYCZNE

Wykonywane przez doświadczonych i certyfikowanych inspektorów elektryków, zawierają: ogólne inspekcje elektryczne maszyn i urządzeń, inspekcje na zgodność z ATEX, uczestnictwo w testach FAT, inspekcjach finalnych i przedwysyłkowych inspekcjach elektrycznych, przeglądy dokumentacji finalnej.