Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:

  • ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością
  • ISO 3834 – Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.
  • EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
  • EN 15085 – Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych.
  • DIN 2303 – Spawanie Konstrukcji Wojskowych.
  • ISO/TS 29001 – Wymagania dla organizacji dostarczających produkty i usługi dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazu ziemnego.
  • EN/AS 9100 – Lotnictwo i kosmonautyka.
  • ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego
  • ISO 45001 – System zarządzania BHP

Przeprowadzamy audyty wstępne mające na celu diagnozę stanu firmy przed wdrożeniem wybranego systemu.

Tworzymy, weryfikujemy oraz aktualizujemy procedury, formularze i zapisy systemowe, tak , aby system osiągnął optymalne efekty.