Inspekcje przemysłowe

·

·

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie:

1. Inspekcja pierwszej strony – (first party inspection) – inspekcje wewnątrz-zakładowe – ocena zgodności produktu przez osobę bądź organizację, która jest producentem (dostarczycielem) wyrobu. Inspekcje tego rodzaju są realnym wsparciem wewnętrznego systemu jakości.

2. Inspekcja drugiej strony – (second party inspection) – ocena zgodności produktu przeprowadzana na zlecenie Klienta w zakładzie dostawcy na bazie powierzonej dokumentacji i w oparciu o międzynarodowe standardy i wymagania.

3. Inspekcja trzeciej strony – (third party inspection) – ocena zgodności produktu przeprowadzana jako strona niezależna podczas procesu produkcyjnego.

Nasi inspektorzy dysponują kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży inspekcyjnej i są poważnym wsparciem dla Zleceniodawców podczas oceny zgodności produktów z wymaganiami. Niezależne inspekcje, przeprowadzone na bazie wiedzy z zakresu międzynarodowych norm i standardów niejednokrotnie zapobiegają kosztownym naprawom i reklamacjom, minimalizują też ryzyko dostarczenia produktu wadliwego. Szeroka wiedza i doświadczenie pozwala naszym inspektorom na niezależną ocenę prawidłowości wykonywanych robót.

Techniczne inspekcje przemysłowe to uczestnictwo w testach funkcyjnych urządzeń (FAT), finalnych odbiorach przedwysyłkowych, inspekcjach pakowania i oznakowania, audyty, przeglądy dokumentacji finalnej, monitoring i expediting procesów produkcyjnych.

Jesteśmy w stanie także wspomóc systemy zarzadzania jakością wewnątrz zakładów służąc naszą wiedzą i doświadczeniem.

Nasi inspektorzy posiadają wysokie kwalifikacje z zakresu spawalnictwa (IWE, IWI, CSWIP), pokryć malarskich (FROSIO, NACE) oraz wszystkich metod badań nieniszczących (posiadamy operatorów NDT level II oraz III).

Jesteśmy w stanie również wspomóc firmy poprzez osadzenie kwalifikowanych inspektorów-rezydentów do stałego nadzorowania zleconych prac.

Posiadamy efektywny i pomocny system raportowania dla naszych klientów na formatkach inspekcyjnych HMS lub też formularzach powierzonych.

Posiadamy szeroką bazę inspektorów na całym świecie, toteż jesteśmy w stanie monitorować i kontrolować procesy produkcyjne na całym świecie.

Posiadamy szeroką bazę inspektorów expeditorów, których inspekcje w zakładach podczas procesu produkcyjnego dają pełen obraz potencjalnych problemów technicznych mogących mieć wpływ na końcowe opóźnienia. Pozwala to na podjęcie działań prewencyjno-zapobiegawczych już na etapie produkcji.

Badania kondensacyjne

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów/konstrukcji/powłok.Weryfikacja odporności na…

Więcej ⭢

Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:…

Więcej ⭢

Inspekcje przemysłowe

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie: 1. Inspekcja pierwszej strony – (first…

Więcej ⭢