Kwalifikowanie technologii spawania WPQR, BPQR

·

·

Kwalifikowanie technologii spawania to kluczowy element zapewnienia jakości w przemyśle spawalniczym. Ten przewodnik wyjaśni, dlaczego jest to tak ważne, jakie są standardy kwalifikacji i jakie dokumenty są niezbędne w tym procesie. Dowiedz się więcej, by zapewnić najlepsze praktyki w Twojej firmie. ✨


🔧 Zrozumienie kwalifikowania technologii spawania
📜 Ważność odpowiedniej dokumentacji
👩‍🏭 Kwalifikacja technologii spawania w świetle różnych standardów


Kwalifikowanie technologii spawania to proces potwierdzania, że firma wykorzystująca procesy spawalnicze posiada kwalifikacje do wykonania określonych złączy. Obejmuje to przygotowanie odpowiedniej wstępnej instrukcji technologicznej spawania (pWPS), wykonanie złączy próbnych, wykonanie badań nieniszczących (NDT) oraz badań niszczących (DT) i na ich podstawie wystawienie odpowiedniego świadectwa.

Co to jest WPQR?

WPQR, czyli Welding Procedure Qualification Record, to dokument potwierdzający, że zakład produkcyjny posiada niezbędne umiejętności i wiedzę do wykonania czystego i poprawnego złącza w danym zakresie. Gdy spawacz pomyślnie zakończy test procedury, może być automatycznie zatwierdzany, ale każdy dodatkowy spawacz musi przejść test zatwierdzający według odpowiedniego standardu, takiego jak np. seria norm PN-EN ISO 9606 .

KrokOpis
1Wykonanie złącza próbnego na bazie pWPS, które powinno symulować warunki produkcyjne.
2Dla pełnego zatwierdzenia pozycji, rura nachylona pod kątem 45 stopni (pozycja 6G) zatwierdza wszystkie pozycje oprócz pionowego spawania w dół, w przypadku złącza wykonywanego dla blach dla uzyskania analogicznego zakresu pozycji spawania wymagane jest wykonanie dwóch złączy, w pozycjach PC (2G) i PF (3G)
3Wykonanie badań nieniszczących (NDT) oraz niszczących (DT) złącza próbnego zgodnie z odpowiednim standardem.
4Po zakończeniu testu należy wypełnić niezbędne formularze i określić zakres kwalifikacji zgodnie z przyjętym standardem.
5Zmiany wymagające nowej procedury spawania (WPQR) mogą także dotyczyć zatwierdzenia spawacza.

Proces zatwierdzania WPQR

Standardy akceptacji

Ogólnie rzecz biorąc, spoiny powinny być wykonane starannie i estetycznie. W przypadku spoin pełno przetopowych spoiny powinny wykazywać się ciągłością metalurgiczną na całej długości oraz objętości złącza. W przypadku złączy teowych spoiny powinny wykazywać się ciągłością oraz odpowiednią głębokością wtopienia na całej długości złącza 

Kluczowa dokumentacja

W celu wdrożenia skutecznego programu spawania niezbędne są odpowiednie dokumenty. Do nich należą m.in. Instrukcja Technologiczna Spawania (WPS), Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) poparty odpowiednimi zapisami z wykonanej próby spawania wraz z raportami z niezbędnych badań.

Rodzaj dokumentuOpis
pWPSWstępna Instrukcja Technologiczna Spawania
WPSInstrukcja Technologiczna Spawania
WPQRProtokół Kwalifikacji Technologii Spawania
Raporty z badańRaporty z badań nieniszczących (NDT) oraz niszczących (DT) potwierdzające spełnienie standardów

Niezbędne dokumenty

Dlaczego warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy przy kwalifikowaniu technologii spawania?

Kwalifikowanie technologii spawania jest skomplikowanym procesem, który wymaga doświadczenia, specjalistycznej wiedzy oraz zastosowania odpowiednich narzędzi i technik. Aby osiągnąć optymalne wyniki i upewnić się, że wszystkie aspekty kwalifikacji są prawidłowo uwzględnione, warto zwrócić się do ekspertów w tej dziedzinie.

HMS – Twoje wsparcie w kwalifikowaniu technologii spawania


Firma HMS to renomowany partner w zakresie kwalifikowania technologii spawania.
 Nie tylko służymy pomocą przy ustalaniu zakresu i dobieraniu odpowiednich złączy, ale także wsparciem w tworzeniu pWPS, przeprowadzaniu spawania złączy próbnych oraz badaniach złączy, zarówno niszczących jak i nieniszczących. Współpracujemy z uznawanych jednostkami, takimi jak Bureau Veritas, DNV-GL, Instytut Spawalnictwa i wiele innych. Po otrzymaniu WPQR, chętnie pomagamy również w opracowaniu WPS – instrukcji technologicznych spawania.


Jeśli poszukujesz wsparcia z zakresu kwalifikowania technologii spawania i zgrzewania, HMS to idealne miejsce. Działamy zgodnie z normami PN-EN ISO 15614-1 ÷ 12 oraz lutowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13134. Co więcej, jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do dodatkowych, wyspecyfikowanych wymagań klientów.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Nie ryzykuj kłopotów związanymi z nieprawidłowym kwalifikowaniem technologii spawania. Wykorzystaj naszą specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i bogatą sieć współpracy z certyfikującymi jednostkami. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z pełnej gamy naszych usług. Z HMS masz pewność, że kwalifikowanie technologii spawania zostanie przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

Dokumenty do pobrania

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (NDT – Non-Destructive Testing) to zestaw technik, które pozwalają na ocenę stanu materiałów,…

Więcej ⭢

Antykorozja

Antykorozja to kluczowy aspekt w wielu gałęziach przemysłu, gdzie metale narażone są na niszczące działanie…

Więcej ⭢

Badania kondensacyjne

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów/konstrukcji/powłok.Weryfikacja odporności na…

Więcej ⭢

Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:…

Więcej ⭢

Inspekcje przemysłowe

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie: 1. Inspekcja pierwszej strony – (first…

Więcej ⭢