Inspektor powłok malarskich – szkolenie

·

·

Wyszkolony i doświadczony inspektor powłok malarskich to klucz do zapewnienia wysokiej jakości prac malarskich i powłok ochronnych. Wybierz gruntowne szkolenie przygotowujące do pełnienia tej funkcji.

Szkolenie z zakresu inspekcji powłok malarskich dostarcza kompleksowej wiedzy z tego obszaru. Poznaj kluczowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne, niezbędne do skutecznego nadzorowania procesów malarskich.

Gruntowne przygotowanie gwarancją sukcesu

Inspektor powłok malarskich pełni kluczową rolę w procesie – odpowiada za zgodność parametrów powłoki z wymogami projektowymi i obowiązującymi normami. Szkolenie z tego zakresu zapewnia rzetelne przygotowanie do wyzwań, z jakimi zmierzy się na stanowisku.  

Solidna wiedza i doświadczenie kluczem do skutecznej kontroli jakości powłok malarskich w praktyce.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • zagadnienia teoretyczne nt. powłok malarskich i ochronnych
 • normy i standardy dotyczące powłok
 • parametry jakościowe powłok podlegające ocenie  
 • metody badawcze i diagnostyczne
 • opracowywanie specyfikacji i instrukcji kontrolnych
 • praktyczna realizacja i nadzór nad procesami malarskimi

Program szkolenia dostosowany do potrzeb firm transportowych, stoczniowych, infrastrukturalnych i innych sektorów korzystających z zaawansowanych powłok malarskich.

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś – praktyczna wiedza i nowe umiejętności pomogą rozwinąć karierę zawodową!

Szkolenia z HMS to:

 • Gruntowna wiedza teoretyczna i praktyczna 
 • Znajomość norm i standardów
 • Umiejętność kontroli parametrów jakościowych
 • Praktyczne doświadczenie  

W programie m.in: 📋

 • Materiały i powłoki – budowa, właściwości, zastosowania
 • Wymagania dla powłok – normy, parametry, warunki eksploatacji  
 • Technologie nanoszenia powłok
 • Metody kontroli międzyoperacyjnej i odbiorczej
 • Nadzór nad procesem malowania w praktyce

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy na stanowisku inspektora! 

Zagadnienia teoretyczne istotne w pracy inspektora

Aby dobrze pełnić funkcję inspektora powłok malarskich, nieodzowna jest gruntowna wiedza na temat powłok, ich rodzajów, budowy i właściwości. Kluczowe zagadnienia teoretyczne obejmują m.in.:

 • Budowę powłok malarskich i ochronnych – z czego się składają, jaką pełnią rolę poszczególne elementy powłoki.
 • Rodzaje i właściwości materiałów powłokotwórczych – jakie grupy materiałów stosuje się do wytwarzania powłok, czym się charakteryzują.
 • Sposoby przygotowania powierzchni – metody czyszczenia i przygotowania podłoża przed nałożeniem powłoki.   
 • Technologie nanoszenia powłok malarskich – charakterystyka metod malowania, zalety i ograniczenia.
 • Główne normy branżowe, specyfikacje i standardy jakości powłok.
 • Parametry jakości powłok podlegające kontroli – grubość, przyczepność, twardość i inne.

Dlaczego warto odbyć szkolenie dla inspektorów powłok malarskich?

Udział w profesjonalnym szkoleniu to najlepszy sposób na zdobycie kompleksowej wiedzy potrzebnej w pracy inspektora. Oto najważniejsze korzyści:

 • Dogłębne poznanie zagadnień teoretycznych – szkolenie wyjaśnia wszystkie istotne aspekty dotyczące budowy, właściwości i parametrów powłok ochronnych.
 • Gruntowne przygotowanie praktyczne – duży nacisk na ćwiczenia i warsztaty rozwijające umiejętności potrzebne podczas kontroli i nadzorowania procesów malarskich.
 • Zapoznanie z aktualnymi normami i przepisami regulującymi wymagania dla powłok – niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków inspektora.
 • Networking – okazja do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi specjalistami z branży.
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia – dodatkowy atut podnoszący kwalifikacje na rynku pracy.

Zyskaj niezbędne kompetencje, by z powodzeniem realizować zadania inspektora powłok malarskich. Skorzystaj ze szkolenia przygotowanego przez praktyków dla praktyków!

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (NDT – Non-Destructive Testing) to zestaw technik, które pozwalają na ocenę stanu materiałów,…

Więcej ⭢

Antykorozja

Antykorozja to kluczowy aspekt w wielu gałęziach przemysłu, gdzie metale narażone są na niszczące działanie…

Więcej ⭢

Badania kondensacyjne

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów/konstrukcji/powłok.Weryfikacja odporności na…

Więcej ⭢

Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:…

Więcej ⭢

Inspekcje przemysłowe

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie: 1. Inspekcja pierwszej strony – (first…

Więcej ⭢