Metody kontroli jakości – jak skutecznie monitorować produkcję i usługi?

·

·

Kontrola jakości odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu nowoczesnych organizacji. Pozwala na bieżącą weryfikację zgodności wytwarzanych produktów lub realizowanych usług z określonymi wymaganiami, a tym samym umożliwia szybką identyfikację i eliminację niezgodności.

W niniejszym artykule przedstawiamy przegląd metod kontroli jakości stosowanych w przemyśle i laboratoriach badawczych. Opisujemy m.in. kontrolę międzyoperacyjną, końcową oraz metody statystyczne. Zachęcamy również do skorzystania z profesjonalnej oferty kontroli jakości dostępnej w laboratorium HMS.

Główne cele i zasady kontroli jakości

Kontrola jakości ma na celu zapewnienie zgodności wytwarzanych produktów, świadczonych usług lub przeprowadzanych badań z określonymi standardami, normami branżowymi, wymogami klientów lub przepisami prawa. Obejmuje działania w zakresie mierzenia, badania, porównywania wyników z wymaganiami oraz działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Kluczowe zasady skutecznej kontroli jakości:

 • monitorowanie na wszystkich etapach
 • wykorzystanie obiektywnych metod i narzędzi pomiarowych  
 • trafne określenie parametrów podlegających ocenie
 • analiza wyników + działania korygujące w razie niezgodności

Rodzaje kontroli jakości w przemyśle i działalności badawczej

Najważniejsze rodzaje systemów kontroli jakości produktów i usług to:

Kontrola międzyoperacyjna

Polega na monitorowaniu jakości materiałów lub półproduktów na poszczególnych etapach produkcji między kolejnymi operacjami technologicznymi. Pozwala na szybką interwencję i zapobieganie defektom na dalszych etapach.

Kontrola końcowa / ostateczna

Obejmuje ocenę parametrów gotowych produktów tuż przed ich przekazaniem do klienta w celu wyeliminowania elementów niezgodnych z wymaganiami i dopuszczeniem do użytku tylko produktów prawidłowych. Stosowana we wszystkich branżach.

Kontrola statystyczna

Wykorzystuje metody statystyki matematycznej do reprezentatywnej oceny jakości na podstawie wyników uzyskanych dla losowo wybranej próbki produktów zbadanych z danej partii lub strumienia produkcyjnego. Pozwala na ekstrapolację wyników na całość produkcji.

Kontrola jakości w laboratorium HMS

HMS świadczy szeroki zakres usług kontroli jakości materiałów, półproduktów oraz gotowych wyrobów z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury badawczej i w pełni obiektywnych metod pomiarowych. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Badania właściwości mechanicznych
 • Badania składu chemicznego 
 • Badania wizualne i makroskopowe
 • Kontrolę wymiarów i kształtu 
 • Ocena zgodności z normami i specyfikacjami

Skontaktuj się z nami w celu wdrożenia skutecznego systemu kontroli jakości w Państwa przedsiębiorstwie!   

Zalety wprowadzenia kontroli jakości:

 • Zwiększenie zadowolenia klientów 
 • Poprawa wizerunku marki
 • Mniejszy odsetek produktów niezgodnych i braków
 • Optymalizacja kosztów poprzez redukcję braków i poprawek
 • Spełnianie wymogów norm ISO 3834, EN 1090, ISO 9001 itp.
 • Monitoring procesów umożliwiający ciągłe doskonalenie

Porównanie wybranych metod kontroli jakości

MetodaZakres stosowaniaWadyZalety
Kontrola międzyoperacyjnaProcesy produkcyjneWymaga częstych przerw w produkcjiUmożliwia szybkie wykrycie i eliminację defektów
Kontrola końcowaGotowe produkty przed wysyłkąOgraniczone możliwości korekty produktu w przypadku wykrycia defektówPozwala odrzucić niezgodne elementy przed dostawą do klienta
Kontrola statystycznaMasowa produkcjaWymaga dużego nakładu pracy przy opracowaniu metodyki i analizie wynikówPozwala w sposób reprezentatywny ocenić jakość całej partii produkcyjnej

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule będę pomocne w wyborze i wdrożeniu optymalnych metod kontroli jakości Państwa produktów lub usług. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Badania kondensacyjne

Badania kondensacyjne – odporność na wilgoć Wilgotna atmosfera niekorzystnie wpływa na stan obiektów/konstrukcji/powłok.Weryfikacja odporności na…

Więcej ⭢

Certyfikacja

Firma HMS zajmuje się kompleksowym przygotowaniem przedsiębiorstw i przeprowadzeniem ich przez certyfikację według następujących norm:…

Więcej ⭢

Inspekcje przemysłowe

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług inspekcyjnych w następującym zakresie: 1. Inspekcja pierwszej strony – (first…

Więcej ⭢